Veranstaltung Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung

Punkty styczne Europy: dialog regionów przygranicznych – trójstronny dialog obywatelski w formacie online

  • Status Beendet
  • Termin 27.11.2021 11:00 Uhr
  • Teilnehmer 16 Teilnehmer
Schmuckgrafik - öffne Lightbox

Jako Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG) chcemy aktywnie uczestniczyć w procesie kształtowania przyszłości Unii Europejskiej. Dlatego też zainicjowaliśmy transgraniczny dialog obywatelski. Pierwszym wydarzeniem w ramach tej inicjatywy było polsko-niemiecko-czeskie Forum Młodzieży, które odbyło się na początku października w Görlitz.

Teraz zapraszamy Państwa do udziału w debacie z mieszkańcami Saksonii, Dolnego Śląska (Polska), Kraju karlowarskiego, Kraju Ústí (Czechy) - 27.11.2021 11:00-15:00. Dialog ten odbędzie się w ramach trzech wydarzeń. Konferencja w sprawie Przyszłości Europy jest wyjątkową okazją do podjęcia prawdziwego dialogu między obywatelami a instytucjami Unii Europejskiej (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_pl).

Za udział w wydarzeniu otrzymają Państwo zwrot kosztów w wysokości 25 euro.

Położenie geograficzne Wolnego Państwa Saksonii na trójstyku Niemiec, Polski i Czech stwarza doskonałe warunki dla transgranicznego dialogu. Chcemy wsłuchać się w głos mieszkańców regionów przygranicznych i dowiedzieć się, co jest dla nich szczególnie istotne w odniesieniu do Unii Europejskiej. Gdzie widzą największe wyzwania? Czy są to zmiany klimatyczne? Czy może potrzeba jeszcze głębszej demokracji? A może coś zupełnie innego?

Chcielibyśmy zapytać Cię, jak silnie czujesz się związany z Unią Europejską. Czym jest dla Ciebie obywatelstwo europejskie? Czy regiony powinny mieć więcej do powiedzenia na szczeblu europejskim? Czy obywatele UE powinni mieć prawo do głosowania od 16 roku życia? Jakie jest Twoje zdanie na temat poszanowania praw człowieka w UE?

Poprzez wymianę myśli i doświadczeń chcemy zebrać Państwa pomysły na kreowanie wspólnej przyszłości w regionach przygranicznych na Wschodzie i Zachodzie Unii Europejskiej i razem budować przyszłość Europy.

UWAGA: Wydarzenie będące kontynuacją debaty odbędzie się w formie Dialogu Sześciu Regionów z udziałem Badenii-Wirtembergii (NIEMCY) i Grand Est (FRANCJA) w dniach 10.12-11.12.2021 (w piątki w godz. 18-21 i soboty w godz. 9-15.30) jako wydarzenie w formacie online. Prosimy o zarezerwowanie tego terminu! Oto link, pod którym można się zarejestrować na Dialog Sześciu Regionów: https://mitdenken.sachsen.de/1027004

Aby przetłumaczyć poniższe szczegóły, zmień wersję językową klikając na przycisk z kulą ziemską powyżej.

Veranstaltungstermin
Samstag 27.11.2021 11:00 - 15:00 Uhr
Veranstaltungsort
online Zoom
Hospitalstraße 7, 01097 Dresden

Kontaktperson

Biuro Saksonii we Wrocławiu

Mobil.: (+48) 512 061 600  

Teilnahmebedingungen

Ponieważ wydarzenie odbywa się w formacie online, warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez wszystkich uczestników urządzenia z funkcją zoom. Organizatorzy nie zapewniają takiego urządzenia.

Datenschutzerklärung

Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny: Rząd Kraju Związkowego Saksonia reprezentowany przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG)

Hansastr. 4

01097 Drezno

 

Inspektor ochrony danych:

Inspektor ochrony danych

Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania

Hospitalstraße 7

01097 Drezno

dsb@smj.justiz.sachsen.de

 

Informacje na temat przetwarzania danych zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie w określonych celach (planowanie i realizacja wydarzenia „Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych", zapytanie o udział w „Dialogu 6 Regionów, jak również jego planowanie i realizacja, zapytanie o udział w bezpośrednim spotkaniu w czerwcu 2022 r.), art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO. Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej do czasu jej odwołania.

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Ma to miejsce m.in. w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, odmawia udziału w kolejnym wydarzeniu i w wydarzeniu realizowanym fizycznie. Dane zostaną usunięte nie później niż cztery tygodnie po zakończeniu ostatniego wydarzenia, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na udział.  Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa, pod warunkiem, że zostały spełnione wymogi prawne:

- Prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących jej osoby (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)

- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Żądania w tym zakresie należy kierować do administratora danych.

Zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, np. do Saksońskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych, Kontor am Landtag, Devrientstraße 1, 01067 Drezno, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych nie jest zgodne z prawem.

Podanie danych osobowych nie jest ani prawnie, ani umownie wymagane, ani też nie jest konieczne do zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do podawania danych osobowych. Brak podania danych osobowych może jednak oznaczać, że udział w wydarzeniu nie będzie możliwy.

Nie jest możliwe zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

Zgoda w świetle prawa o ochronie danych

Zgłaszając swój udział w tym wydarzeniu, wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie przez Saksońskie Ministerstwo Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania (SMJusDEG) moich danych osobowych podanych tutaj w celu organizacji wydarzenia „Punkty styczne Europy: Dialog regionów przygranicznych".

Wyrażam zgodę na informowanie mnie o nowościach lub zmianach do dnia wydarzenia, w szczególności na otrzymanie odrębnego pisma z zaproszeniem. Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez SMJusDEG podanych przeze mnie danych po zakończeniu wydarzenia w celu zapytania o chęć uczestnictwa w kolejnych powiązanych wydarzeniach w dniach 10-11 grudnia 2021 r. oraz w celu zaplanowania i realizacji kolejnego wydarzenia powiązanego. Wyrażam zgodę na kontakt ze strony SMJusDEG po zakończeniu obu wydarzeń w celu zapytania o chęć uczestnictwa w trójnarodowym forum obywatelskim, zaplanowanym na czerwiec 2022 r. w formie osobistego wydarzenia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Nie możemy przyjąć rejestracji bez podania adresu e-mail. Bez podania imienia, nazwiska, adresu nie możemy wysłać do Ciebie zaproszenia. Bez podania roku urodzenia i płci, istnieje możliwość, że Twoje zgłoszenie nie zostanie uwzględnione w wydarzeniu, ponieważ staramy się zapewnić jak najbardziej zróżnicowaną grupę uczestników. W każdej chwili mogę odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej odwołania.

Odwołanie należy kierować na adres Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Demokracji, Europy i Równego Traktowania  (SMJusDEG), Stabsstelle Europa, Hansastr. 6, 01097 Drezno.

Informationen

Übersicht
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden

Anmelden

Datenschutzeinstellungen

Es werden für den Betrieb der Seite technisch notwendige Cookies gesetzt. Darüber hinaus können Sie Inhalte von Drittanbietern erlauben. Ein Widerruf ist jederzeit möglich.
Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutzerklärung und Impressum.