Umfrage Staatsbetrieb Sachsenforst Forstwirtschaft

Návštěvnická anketa o využití volného času v lese

Schmuckgrafik - öffne Lightbox
Odpočinek v lese

Odpočinek v lese.

Srdečně Vás vítáme u dotazníkového šetření, které provádí Saské lesy mezi návštěvníky na téma „rekreace v lese“

Cílem dotazníku je dozvědět se více o způsobech využívání lesa a přáních při rekreaci v lese spravovaném lesní správou Neustadt. Pomůžete nám zlepšit možnosti rekreace a zachovat les pro budoucí generace.

Seite 1 von 6
vorherige Seite

Srdečně Vás vítáme u dotazníkového šetření, které provádí Saské lesy mezi návštěvníky na téma „rekreace v lese“

 

a mnohokrát Vám děkujeme za Vaši účast. Dotazník Vám zabere ca. 15 minut.

rekreace v lese

Při zodpovídání otázek Vás prosíme, abyste se vyjadřovali ke konkrétní lesní oblasti. Budeme tak moci rozpoznat lokální specifika a zajistit rozvoj rekreační funkce našich lesů podle Vašich potřeb.

Následující otázka Vás navede k výběru Vaší lesní oblasti.

  • Pflichtangabe
vorherige Seite

Kontaktperson

Staatsbetrieb Sachsenforst

Forstbezirk Neustadt

Sachbearbeiterin Erholungs- und Besucherkonzeption Kathrin Handorf

kathrin.handorf@smekul.sachsen.de

Karl-Liebknecht Str. 7

01844 Nesustadt i. Sa.

Datenschutzerklärung

Informace o ochraně údajů dle čl. 13 DSGVO

Ochrana údajů je pro nás v Sachsenforstu důležitým zájmem. Všechny vaše informace budou považovány za přísně důvěrné a budou uchovávány v bezpečí. Veškerá data jsou anonymní a zpracovaná, sumarizovaná a statisticky vyhodnocena tak, aby z výsledků, které využíváme ke zpracování projektu „Vytvoření rekreační a návštěvnické koncepce lesní čtvrti Neustadt“, nebylo možné vyvozovat závěry o jednotlivcích. Vaše údaje nebudou předávány dalším osobám ani institucím, přístup mají pouze zaměstnanci zapojení do projektu. Převod může proběhnout pouze ve formě výše popsaných výsledků.

1. Odpovědný (čl. 13 odst. 1 lit. a DS-GVO)

Staatsbetrieb Sachsenforst

Geschäftsführer Utz Hempfling

Bonnewitzer Straße 34

01796 Pirna OT Graupa

Telefon: 03501 542 101 Fax: 03501 5422 13

E-Mail: poststelle.sbs@smekul.sachsen.de

2. Oficiální pověřenec pro ochranu osobních údajů (čl. 13 odst. 1 lit. b DS-GVO)

Herr Tobias Gockel

Telefon: 03501 542 330

E-Mail: Tobias.Gockel@smekul.sachsen.de

3. Účely a právní základ zpracování osobních údajů (čl. 13 odst. 1 lit. c DS-GVO)

Vaše údaje budou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e ve spojení s § 3 odst. 1 SächsDSDG pro zpracování projektu „Vytvoření rekreační a návštěvnické koncepce lesní části Neustadt“ ve státním podniku Sachsenforst.

4 Příjemci nebo kategorie příjemců (čl. 13 odst. 1 lit. e DS-GVO)

Vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

5. Přenos do třetí země (čl. 13 odst. 1 lit. f DS-GVO)

Nedochází k předávání údajů do třetí země.

6. Doba skladování (čl. 13 odst. 2 lit. a DS-GVO)

Zpracování projektu bude ukončeno v prosinci 2023. Data budou do té doby uchovávána a budou smazána nejpozději do 31. prosince 2023.

7. práva subjektu údajů (čl. 13 odst.. 2 lit. b DS-GVO)

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů má každá osoba dotčená zpracováním údajů zejména tato práva:

  • Právo na informace o osobních údajích o vás uložených a jejich zpracování (čl. 15 DS-GVO)
  • Právo na opravu, pokud jsou dotčené údaje nesprávné nebo neúplné (čl. 16 DS-GVO)
  • Právo na výmaz osobních údajů o vás uložených (čl. 17 DS-GVO)
  • Právo na omezení zpracování, zejména pokud je zpochybňována správnost údajů (čl. 18 DS-GVO)
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z osobních důvodů (čl. 21 DS-GVO)

8. právo na odvolání (čl. 13 Abs. 2 lit. d DS-GVO)

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost u saského pověřence pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně.

9. ochrana dat v Bürgerbeteilgungsportal (Portálu účasti občanů Sasko)

Prohlášení o ochraně údajů a oznámení o ochraně údajů Bürgerbeteiligungsportal SachsenPortálu účasti občanů Sasko si můžete prohlédnout na https://www.sachsen.de/datenschutz.html.

Status

  • Status Beendet
  • Zeitraum 08.07.2022 bis 31.12.2022
  • Teilnehmer 6 Teilnehmer
zum Seitenanfang
Anmelden

Anmelden